14 March 2016

Kgotha-kgothe ya bareki ba mafatshe a seFokeng - BLBA AGM - 21 March 2016


Bafokeng Land Buyers' Association will be holding their AGM on Human Rights Day/ Sharpeville Day at Chaneng Creche next to Chaneng Primary School starting 9am - 2pm. Bareki ba lalediwa go tla ka makatlamanamane go tla go itseela ka tsebe mabapi le seemo sa mokgatlho; loeto la Goya kgotla tshekelong ko Mafikeng ka di-31March, le report ya dithupa tsa maloba tsa Leruo le Rapetsana ko Mogwase Magistrates Court.

No comments:

Post a Comment